Pemasaran 4P

Strategi Pemasaran 4P pada produk & Studi kasusnya

Salah satu jenis startegi pemasaran yang cukup terkenal ialah Marketing Mix 4P atau sering disebut juga dengan strategi pemasaran 4P. Marketing mix 4P merupakan...
G. P. Kurniawan
2 min read