pakan ikan

Mengenal azolla Pinnata Sebagai Pakan Ikan Alternatif Yang Sedang Naik Daun

Di alam ini banyak sekali sumber makanan yang dapat dijadikan pemenuhan nutrisi bagi ikan peliharaan, khususnya pada ikan nila. Ikan nila merupakan ikan yang...
G. P. Kurniawan
2 min read